Sorgearbete

När en älskad djurkamrat dör blir det för väldigt många människor en oväntat stark reaktion. ” Det är ju ändå bara ett djur”, resonerar man, och förstår inte att sorgearbetet kan bli så svårt, men faktum är att den tillgivenhet och förbehållslösa kärlek som ett djur ger oss rör vid något mycket sårbart i oss.

Låt sorgearbetet få ha sin tid. Det är läkande att få gråta, håll inte tillbaka tårarna.

Vi ska igenom de fyra faserna:

* chockfasen
* reaktionsfasen
* bearbetningsfasen
* nyorienteringsfasen

Det är samma procedur som vid alla kriser. Det tar tid, det tar kraft och vi måste våga prata om vår saknad.