Information

Det är i första hand kliniker som är våra kunder eftersom det oftast är hos veterinären som ett djur får somna in, men ibland kommer djurägaren själv hit med sitt djur som har dött hemma. Det går alldeles utmärkt – kontakta kremeringen för att boka tid.

Så här arbetar vi
När chaufförerna kommer in med sina bilar placeras djuren i kylrummet för att sedan tas om hand så snart som möjligt. De flesta kremeras utan att ägaren vill ha askan tillbaka, och då blandas askan från många olika djur och vi deponerar askan på en särskild plats anvisad av Tekniska förvaltningen i Örebro.

Cirka 32 procent av alla djur separatkremeras och i de fallen har vi en annan hantering. Varje djur får ett löpnummer hos veterinären och den följer djuret genom hela processen och står också skriven i botten på urnan tillsammans med klinikens kundbokstäver som djurägaren får tillbaka.

Ordet ”separat” innebär inte att djuret läggs ensamt i den stora ugnen, utan att det får en klart och tydligt avgränsad plats där inget annat djur kommer i beröring. Det är alltså bara askan från det egna djuret som kommer tillbaka till husse och matte.

Omhändertagande av askan
Vi har tre alternativ av urnor i olika storlekar. Dels en pappurna som ingår i priset, men vi säljer även träurnor samt stilfulla urnor av porslin som rymmer 1 eller 2,5 liter. Kontakta din veterinär för beställning av urna. Det förekommer också att djurägare köpt urnor på annat håll och det går naturligtvis också bra.

Minneslund
Sedan sommaren 2003 har vi en egen minneslund. Om djurägaren önskar att vi ska strö djuret på minneslunden, väljer du separatkremering och meddelar din veterinär det. Minneslunden har blivit mycket uppskattad av hussar och mattar som kommer förbi ibland för att lägga en blomma eller tända ett ljus vid stenbänken.

Anlita våra tjänster
Det är i första hand kliniker som är våra kunder eftersom det oftast är hos veterinären som ett djur får somna in. Vi hämtar djuren varje vecka, vissa kliniker har hämtning varannan vecka.

Veterinärer ansöker att bli kund genom att skicka ett mail till info@smadjurskremering.se med adressuppgifter.

Ibland kommer djurägaren själv hit med sitt djur som har dött hemma. Det går alldeles utmärkt att kontakta kremeringen för att boka en tid.