Välkommen till Lekebergs Smådjurskremering AB

Lekebergs Smådjurskremering AB har varit verksamt sen 1996. Vi är ett familjeföretag som grundades av Lars-Åke Nilsson och Lilith Hedman-Nilsson. I december 2012 tog Amanda Selin och Emanuel Selin över verksamheten. Anläggningen ligger i en vacker omgivning i anslutning till vår bostad, fyra mil sydväst om Örebro. Vi är fem stycken heltidsanställda, som arbetar med kremering, transport, och administration.

Verksamheten har byggts upp enligt de normer som Länsstyrelsen Örebro angett i sitt tillstånd. Vi har kylrum och två specialbyggda kremeringsugnar. Vi har giltiga transporttillstånd och verksamheten står under kontinuerlig tillsyn av berörda myndigheter.

Lekebergs Smådjurskremering AB har idag regelbunden hämtning av döda smådjur från runt 200 djurkliniker och djursjukhus spridda runt om i Mellansverige inklusive Stockholm och Göteborg